วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

SAMSUNG WAVE723 S7233E ค่าวัดไฟเม็ดพาวเวอร์ วัดมาเผื่อ (จุดวัดไฟอะไรบ้าง ต้องไปดูเทียบเอาเองครับ)_files

SAMSUNG WAVE723 S7233E ค่าวัดไฟเม็ดพาวเวอร์ วัดมาเผื่อ (จุดวัดไฟอะไรบ้าง ต้องไปดูเทียบเอาเองครับ)